Faktury elektroniczne

E-faktury są innowacyjnym naprawdę bardzo ciekawym pomysłem z dnia na dzień coraz bardziej wykorzystywanym w księgowości każdej firmy. Minister Finansów wydał rozporządzenie w dniu 14 lipca 2005 roku, że e-faktura jest to dokument elektroniczny, który jest zgodny z fakturą VAT, jaka jest wystawiania w sposób tradycyjny. Oczywiście są pewne warunki co do korzystania z faktur elektronicznych, o których musimy wiedzieć. Jeśli wiec chcemy już wystawić e-fakturę koniecznością będzie posiadanie podpisu elektronicznego, bądź posiadaniu kwalifikowanego certyfikatu. Faktura powinna zostać opatrzona takimi rzeczami. Poza tym nie możemy zapomnieć o posiadaniu pisemnej zgody odbiorcy faktury, który nie ma nic przeciwko niej. Zgodnie z ustawą w dnia 14 lipca 2005 roku skan faktury, a także faktura która została zapisana w pliku PDF niestety nie jest fakturą elektroniczną. Wydawca faktury decyduje w jakiej formie wystawi daną fakturę. Można nawet zamiennie stosować faktury elektroniczne, jak i faktury w formie papierowej. Bardzo ważne jest to, by duplikaty, czy faktury korygujące zostały wystawiane także w formie elektronicznej. Można od tego odstąpić, jedynie w przypadku, kiedy wystawca nie będzie dysponował podpisem elektronicznym, bądź też klient wycofał się. Jeśli więc odbiorca na piśmie wycofa akceptację otrzymywania faktury elektronicznej to wycofanie jej będzie obowiązywało od dnia następnego, od daty kiedy ją otrzymaliśmy. Warto więc zapoznać się z tymi wszystkimi nuansami.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Comments are closed.